Chinazolin je organická sloučenina vzorce C8H6N2. Jedná se o aromatický heterocyklus s bicyklickou strukturou sestávající ze dvou kondenzovaných šestičlenných aromatických kruhů, benzenového kruhu a pyrimidinového kruhu. Je to světle žlutá krystalická pevná látka, která je rozpustná ve vodě. Také známý jako 1,3-diazanaftalen, chinazolin získal své jméno z aza derivátu chinolinu. I když se mateřská chinazolinová molekula v odborné literatuře sama o sobě málokdy uvádí, substituované deriváty byly syntetizovány pro léčebné účely, jako jsou antimalariální a protinádorová činidla,
Přípustný afatinib, lék vyvinutý společností Boehringer Ingelheim.
Erlotinib, léčivo vyráběné firmou Astellas, k léčbě NSCLC pacientů s nádory způsobenými mutacemi EGFR.
Léčivý lapatinib GlaxoSmithKline byl léčen pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu v kombinaci s Rocheho kapecitabinem.

Zobrazovat vše 8 výsledky