Pyrimidin je aromatická heterocyklická organická sloučenina podobná pyridinu. Jeden ze tří diazinů (šestičlenné heterocykly se dvěma atomy dusíku v kruhu) má atomy dusíku v polohách 1 a 3 v kruhu. 250 Dalšími diaziny jsou pyrazin (atomy dusíku v pozicích 1 a 4) a pyridazin (atomy dusíku v pozicích 1 a 2). V nukleových kyselinách jsou tři typy nukleobáze deriváty pyrimidinu: cytosin (C), thymin (T) a uracil (U).

Zobrazovat vše 9 výsledky