Pyridin je hustota 0.978 g / cm3. Bod vzplanutí 68 ° F. Páry jsou těžší než vzduch. Toxický při požití a vdechnutí. Spalování produkuje toxické oxidy dusíku.
Pyridin je čirá kapalina s vůní, která je kyselá, hnilivá a rybí. Může být vyroben ze surového uhelného dehtu nebo z jiných chemikálií. Pyridin se používá k rozpouštění dalších látek. Používá se také k výrobě mnoha různých produktů, jako jsou léky, vitamíny, potravinářské příchutě, barvy, barviva, pryžové výrobky, lepidla, insekticidy a herbicidy. Pyridin může být také tvořen z rozpadu mnoha přírodních materiálů v prostředí.

Zobrazovat vše 10 výsledky