Chiralita je geometrická vlastnost některých molekul a iontů. Chirální molekula / ion je na svém zrcadlovém obrazu nepostradatelná. Přítomnost asymetrického centra uhlíku je jedním z několika strukturních rysů, které indukují chirality v organických a anorganických molekulách.
Jednotlivé enantiomery se často označují buď jako pravákoví nebo levicoví. Chiralita je zásadní při úvahách o stereochemii v organické a anorganické chemii. Koncept má velký praktický význam, protože většina biomolekul a léčiv je chirální.
Mnoho biologicky aktivních molekul je chirálních, včetně přirozeně se vyskytujících aminokyselin (stavebních bloků proteinů) a cukrů. V biologických systémech je většina těchto sloučenin stejné chirality: většina aminokyselin je levotočivá (l) a cukry jsou pravotočivé (d). Typické přirozeně se vyskytující proteiny jsou z l-aminokyselin a jsou známé jako proteiny levé ruky; srovnatelně vzácnější d-aminokyseliny produkují pravostranné proteiny.

Zobrazovat vše 4 výsledky