Azetidin je nasycená heterocyklická organická sloučenina obsahující tři atomy uhlíku a jeden atom dusíku. Je to kapalina při pokojové teplotě se silným zápachem amoniaku a je silně zásaditá ve srovnání s většinou sekundárních aminů.
Azetidin a jeho deriváty jsou relativně vzácné strukturní motivy v přírodních produktech. Zejména jsou klíčovou složkou kyselin muginových a penaresidinů. Snad nejrozšířenější azetidin obsahující přírodní produkt je azetidin-2-karboxylová kyselina, neproteogenní homolog prolinu.

Zobrazovat vše 4 výsledky