Stavební bloky pro zjišťování léků

Obrázky stránek APIMO

Stavební bloky pro zjišťování léků

APICMO for Drug Discovery je založené na cloudovém kognitivním řešení, které analyzuje vědecké poznatky a data, aby odhalilo známé a skryté spojení, které mohou pomoci zvýšit pravděpodobnost vědeckých průlomů.

Platforma umožňuje výzkumníkům vytvářet nové hypotézy pomocí dynamických vizualizací, předpovědí podporovaných důkazy a zpracováním přirozeného jazyka vyškolenými v oblasti věd o životech.

APICMO for Drug Discovery může urychlit identifikaci nových kandidátů na léky a nových lékových cílů využitím potenciálu velkých dat.